Aginda

Hjir fine jo foarstellingen en aktiviteiten fan Staf en by Staf oansluten organisaasjes.
Jo foarstelling of aktiviteit oanmelde foar dizze aginda kin mei dit formulier. 

It formulier graach folslein ynfolle en stjoere nei a.stolte@keunstwurk.nl

 

Besjoch de komplete aginda fan it jier:   | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

21
jan
Krite Grou
Grou
27
jan
Halbertsma
Wergea
28
jan
Nut en Nocht
Wurdum
28
jan
Ai Ai Ai Caramba - (28), 29 jan 2022
Ons Genoegen
Seisbierrum
Ons Genoegen
Seisbierrum
28
jan
Nij Begjin
Koatstertille
28
jan
Bruid op bestelling - 28, 29 januari 2022
Op triljende skonken
Easthim
Op triljende skonken
Easthim
18
feb
Gewoan te gek - 18, 19, 25, 26 febr 2022
De Wâldploech
Waskemar
De Wâldploech
Waskemar
18
feb
De moaiste dei- 18, 19 febrewaris 2022
Sin en Wille
Aldegea (W)
Sin en Wille
Aldegea (W)
26
feb
De Maerteblom
Nijhoarne
1
mrt
Roes - mrt 2022
Nij Begjin
Nij Begjin
Nyegea
3
mrt
Op Nij Foriene
Oerterp
5
mrt
Warten
Warten
11
mrt
Sûkelarje
It Moat Kinne
Broeksterwâld
It Moat Kinne
Broeksterwâld
11
mrt
it twadde haadstik - 11, 12, 13 mrt 2022
Oefening en Vermaak
Weidum
Oefening en Vermaak
Weidum
18
mrt
Vriendenkring
Jelsum / Koarnjum / Britsum
23
apr
Ienakters - (23 april 2022)
Nieuw Leven
INGELUM
Nieuw Leven
Ingelum
26
apr
Ferdivedaesje
Toppenhuzen
1
mei
Schindlers List - maaie 2022
Stichting Iepenloftspul Burgum
Burgum
Stichting Iepenloftspul Burgum
Burgum
1
mei
Allo Allo - (rond mei 2022)
Nut en Genoegen
Tsjom
Nut en Genoegen
Tsjom
6
mei
Op `e Nij Bigoun
Aldegea (SM)
20
mei
De Vriendenkring
Feanwâlden