Aginda

Hjir fine jo foarstellingen en aktiviteiten fan Staf en by Staf oansluten organisaasjes.

Foar oare teaterfoarstellingen en aktiviteiten ferwize wy jo nei de agenda fan Keunstwurk|theater

Besjoch de komplete aginda fan it jier:   | 2017

Desimber

15
Wylde Havana
Rjucht en Sljucht I
Gordyk
Rjucht en Sljucht I
De Tynje
16
Wylde Havana
Rjucht en Sljucht I
Gordyk
Rjucht en Sljucht I
De Tynje

Jannewaris

19
Nije buorlju / Stikken spile
Lyts mar Krigel
Wytgaard
Lyts mar Krigel
Wytgaard
19
Plestik Leagens
Fryske Krite de Sweach
Beetstersweach
Fryske Krite de Sweach
Beetstersweach
20
Plestik Leagens
Fryske Krite de Sweach
Beetstersweach
Fryske Krite de Sweach
Beetstersweach
20
Ensemble
Tesselschade
Drachten
Tesselschade
Hurdegaryp
20
De Kat yn de kelder
De Vriendenkring
Feanw‚lden
De Vriendenkring
Feanw‚lden
20
Nije buorlju / Stikken spile
Lyts mar Krigel
Wytgaard
Lyts mar Krigel
Wytgaard
21
Plestik Leagens
Fryske Krite de Sweach
Beetstersweach
Fryske Krite de Sweach
Beetstersweach
21
De Kat yn de kelder
De Vriendenkring
Feanw‚lden
De Vriendenkring
Feanw‚lden
26
Amateurs
Nut en Nocht
Wurdum
Nut en Nocht
Wurdum
26
Farwol ierde
Jounswille
Stynsgea
Jounswille
Stynsgea
26
Ensemble
Tesselschade
Drachten
Tesselschade
Hurdegaryp
27
Farwol ierde
Jounswille
Stynsgea
Jounswille
Stynsgea
27
Amateurs
Nut en Nocht
Wurdum
Nut en Nocht
Wurdum
27
Ensemble
Tesselschade
Drachten
Tesselschade
Hurdegaryp
27
De Kat yn de kelder
De Vriendenkring
Feanw‚lden
De Vriendenkring
Feanw‚lden
27
De kat yn de kelder
Vriendenkring
Idaerd
Vriendenkring
Idaerd
28
Amateurs
Nut en Nocht
Wurdum
Nut en Nocht
Wurdum
28
Ensemble
Tesselschade
Drachten
Tesselschade
Hurdegaryp
28
De Kat yn de kelder
De Vriendenkring
Feanw‚lden
De Vriendenkring
Feanw‚lden
30
De kat yn de kelder
Vriendenkring
Idaerd
Vriendenkring
Idaerd

Febrewaris

1
Ekstra help op de earste help
Op Nij Foriene
Oerterp
Op Nij Foriene
Oerterp
2
Farwol ierde
Jounswille
Stynsgea
Jounswille
Stynsgea
2
Famylje
Doarpskrite
Makkum
Doarpskrite
Makkum
2
Bokkesprongen
Nieuw Leven
Bitgummole
Nieuw Leven
Ingelum
2
De kat yn de kelder
Nij Bigjin
Bakkefean
Nij Bigjin
Bakkefean
2
Flean op!
Op, mar net ķt `e hichte
Burdaard
Op, mar net ķt `e hichte
Burdaard
2
Ensemble
Tesselschade
Drachten
Tesselschade
Hurdegaryp
2
Ekstra help op de earste help
Op Nij Foriene
Oerterp
Op Nij Foriene
Oerterp
2
De Kat yn de kelder
De Vriendenkring
Feanw‚lden
De Vriendenkring
Feanw‚lden
3
Chez Dolly
Mei-inoar Ien
Drachten
Mei-inoar Ien
Drachtster Kompenije
3
Farwol ierde
Jounswille
Stynsgea
Jounswille
Stynsgea
3
Famylje
Doarpskrite
Makkum
Doarpskrite
Makkum
3
De kat yn de kelder
Nij Bigjin
Bakkefean
Nij Bigjin
Bakkefean
3
Brutsen iis
TS Menaam
Menaam
TS Menaam
Menaam
3
Bokkesprongen
Nieuw Leven
Bitgummole
Nieuw Leven
Ingelum
3
Ensemble
Tesselschade
Drachten
Tesselschade
Hurdegaryp
3
Ekstra help op de earste help
Op Nij Foriene
Oerterp
Op Nij Foriene
Oerterp
3
De Kat yn de kelder
De Vriendenkring
Feanw‚lden
De Vriendenkring
Feanw‚lden
4
Flean op!
Op, mar net ķt `e hichte
Burdaard
Op, mar net ķt `e hichte
Burdaard
4
Brutsen iis
TS Menaam
Menaam
TS Menaam
Menaam
7
De kat yn de kelder
Nij Bigjin
Bakkefean
Nij Bigjin
Bakkefean
9
De kat yn de kelder
Nij Bigjin
Bakkefean
Nij Bigjin
Bakkefean
9
Brutsen iis
TS Menaam
Menaam
TS Menaam
Menaam
9
Famylje
Doarpskrite
Makkum
Doarpskrite
Makkum
10
Chez Dolly
Mei-inoar Ien
Drachten
Mei-inoar Ien
Drachtster Kompenije
10
De kat yn de kelder
Nij Bigjin
Bakkefean
Nij Bigjin
Bakkefean
10
Brutsen iis
TS Menaam
Menaam
TS Menaam
Menaam
10
Flean op!
Op, mar net ķt `e hichte
Burdaard
Op, mar net ķt `e hichte
Burdaard
10
Gewoan te gek
Nut en Genoegen
Langsweagen
Nut en Genoegen
Langsweagen
11
Gewoan te gek
Nut en Genoegen
Langsweagen
Nut en Genoegen
Langsweagen
11
Famylje
Doarpskrite
Makkum
Doarpskrite
Makkum
14
Kooiboys
Op Nij Feriene
Bantega
Op Nij Feriene
Bantegea
15
Kooiboys
Op Nij Feriene
Bantega
Op Nij Feriene
Bantegea
16
Kooiboys
Op Nij Feriene
Bantega
Op Nij Feriene
Bantegea
17
Kooiboys
Op Nij Feriene
Bantega
Op Nij Feriene
Bantegea
22
Kooiboys
Op Nij Feriene
Bantega
Op Nij Feriene
Bantegea
23
Kooiboys
Op Nij Feriene
Bantega
Op Nij Feriene
Bantegea
23
Slippers
Halbertsma
Wergea
Halbertsma
Wergea
24
Slippers
Halbertsma
Wergea
Halbertsma
Wergea
24
Kooiboys
Op Nij Feriene
Bantega
Op Nij Feriene
Bantegea
25
Kooiboys
Op Nij Feriene
Bantega
Op Nij Feriene
Bantegea

Maart

9
De man dy't himsels tekoart die
Stichting Kom mar op! toaniel
Suw‚ld
Stichting Kom mar op! toaniel
Suw‚ld
9
Mutsen
Marrum
Marrum
Marrum
Marrum
16
De man dy't himsels tekoart die
Stichting Kom mar op! toaniel
Suw‚ld
Stichting Kom mar op! toaniel
Suw‚ld
16
Lamelos
Fuort mar los
Easterein (Litt.)
Fuort mar los
Easterein (Litt.)
16
Chez Dolly Encore
OKK
Marsum
OKK
Marsum
17
Losrinnende froulju
Oefening Kweekt Kunst
Ljouwert
Oefening Kweekt Kunst
Himpens
17
Chez Dolly Encore
OKK
Marsum
OKK
Marsum
17
Lamelos
Fuort mar los
Easterein (Litt.)
Fuort mar los
Easterein (Litt.)
17
De man dy't himsels tekoart die
Stichting Kom mar op! toaniel
Suw‚ld
Stichting Kom mar op! toaniel
Suw‚ld
23
De man dy't himsels tekoart die
Stichting Kom mar op! toaniel
Suw‚ld
Stichting Kom mar op! toaniel
Suw‚ld
24
Losrinnende froulju
Oefening Kweekt Kunst
Ljouwert
Oefening Kweekt Kunst
Himpens
24
De man dy't himsels tekoart die
Stichting Kom mar op! toaniel
Suw‚ld
Stichting Kom mar op! toaniel
Suw‚ld

April

13
Wat in greide, heite
Fuort mar los
Easterein (Litt.)
Fuort mar los
Easterein (Litt.)
14
Wat in greide, heite
Fuort mar los
Easterein (Litt.)
Fuort mar los
Easterein (Litt.)

Maaie

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Juny

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

July

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Augustus

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Septimber

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Oktober

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Novimber

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Desimber

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.