Aginda

Hjir fine jo foarstellingen en aktiviteiten fan Staf en by Staf oansluten organisaasjes.

 

Besjoch de komplete aginda fan it jier:   | 2018 | 2017

Novimber

24
Pronkje fan Ierln
Rederikerskeamer Halbertsma
Stiens
Rederikerskeamer Halbertsma
Stiens
24
De tante fan Charly
Fryske Krite
Butenpost
Fryske Krite
Butenpost
25
Pronkje fan Ierln
Rederikerskeamer Halbertsma
Stiens
Rederikerskeamer Halbertsma
Stiens

Desimber

1
De tante fan Charly
Fryske Krite
Butenpost
Fryske Krite
Butenpost
8
Filter
Nut en Nocht
Wurdum
Nut en Nocht
Wurdum
9
Filter
Nut en Nocht
Wurdum
Nut en Nocht
Wurdum
14
De come-back fan de sunshine boys
Rjucht en Sljucht
De Tynje
Rjucht en Sljucht
De Tynje
15
De come-back fan de sunshine boys
Rjucht en Sljucht
De Tynje
Rjucht en Sljucht
De Tynje

Jannewaris

18
Lamelos
Lyts mar Krigel
Wytgaard
Lyts mar Krigel
Wytgaard
19
Lamelos
Lyts mar Krigel
Wytgaard
Lyts mar Krigel
Wytgaard
25
Blowing
Nut en Nocht
Wurdum
Nut en Nocht
Wurdum
26
Blowing
Nut en Nocht
Wurdum
Nut en Nocht
Wurdum

Febrewaris

1
Lamelos
Nij Bigjin
Bakkefean
Nij Bigjin
Bakkefean
1
Allo Allo
Doarpskrite
Makkum
Doarpskrite
Makkum
1
De kat yn de kelder
Op, mar net t `e hichte
Burdaard
Op, mar net t `e hichte
Burdaard
2
De kat yn de kelder
TS Menaam
Menaam
TS Menaam
Menaam
2
Lamelos
Nij Bigjin
Bakkefean
Nij Bigjin
Bakkefean
2
Allo Allo
Doarpskrite
Makkum
Doarpskrite
Makkum
3
De kat yn de kelder
Op, mar net t `e hichte
Burdaard
Op, mar net t `e hichte
Burdaard
3
De kat yn de kelder
TS Menaam
Menaam
TS Menaam
Menaam
6
Lamelos
Nij Bigjin
Bakkefean
Nij Bigjin
Bakkefean
8
De kat yn de kelder
TS Menaam
Menaam
TS Menaam
Menaam
8
Lamelos
Nij Bigjin
Bakkefean
Nij Bigjin
Bakkefean
8
Allo Allo
Doarpskrite
Makkum
Doarpskrite
Makkum
8
Wy komme op 'e telefyzje
Nieuw Leven
Ingelum
Nieuw Leven
Ingelum
9
De kat yn de kelder
TS Menaam
Menaam
TS Menaam
Menaam
9
Lamelos
Nij Bigjin
Bakkefean
Nij Bigjin
Bakkefean
9
Allo Allo
Doarpskrite
Makkum
Doarpskrite
Makkum
9
De kat yn de kelder
Op, mar net t `e hichte
Burdaard
Op, mar net t `e hichte
Burdaard
9
Kat op in hyt sinken dak
Spilersnocht
Donkerbroek
Spilersnocht
Donkerbroek
9
Wy komme op 'e telefyzje
Nieuw Leven
Ingelum
Nieuw Leven
Ingelum
10
Allo Allo
Doarpskrite
Makkum
Doarpskrite
Makkum
15
Kat op in hyt sinken dak
Spilersnocht
Donkerbroek
Spilersnocht
Donkerbroek
16
Kat op in hyt sinken dak
Spilersnocht
Donkerbroek
Spilersnocht
Donkerbroek
22
De Pony's
Jounswille
Stynsgea
Jounswille
Stynsgea
22
Kafee de Ms
Op Nij Feriene
Bantegea
Op Nij Feriene
Bantegea
23
De Pony's
Jounswille
Stynsgea
Jounswille
Stynsgea
23
Kafee de Ms
Op Nij Feriene
Bantegea
Op Nij Feriene
Bantegea
24
Kafee de Ms
Op Nij Feriene
Bantegea
Op Nij Feriene
Bantegea

Maart

1
De Pony's
Jounswille
Stynsgea
Jounswille
Stynsgea
1
Kafee de Ms
Op Nij Feriene
Bantegea
Op Nij Feriene
Bantegea
2
De Pony's
Jounswille
Stynsgea
Jounswille
Stynsgea
2
Kafee de Ms
Op Nij Feriene
Bantegea
Op Nij Feriene
Bantegea
3
Kafee de Ms
Op Nij Feriene
Bantegea
Op Nij Feriene
Bantegea
9
Kafee de Ms
Op Nij Feriene
Bantegea
Op Nij Feriene
Bantegea
10
Kafee de Ms
Op Nij Feriene
Bantegea
Op Nij Feriene
Bantegea
16
Wurde jo al holpen
Oefening Kweekt Kunst
Himpens
Oefening Kweekt Kunst
Himpens
16
Wachtsjend wetter
Lytse Krft
Garyp
Lytse Krft
Garyp
22
Wachtsjend wetter
Lytse Krft
Garyp
Lytse Krft
Garyp
22
Wat in skrik!
Halbertsma
Wergea
Halbertsma
Wergea
23
Wurde jo al holpen
Oefening Kweekt Kunst
Himpens
Oefening Kweekt Kunst
Himpens
23
Wachtsjend wetter
Lytse Krft
Garyp
Lytse Krft
Garyp
23
Wat in skrik!
Halbertsma
Wergea
Halbertsma
Wergea

April

13
Lamelos
De Vriendenkring
Britswert/Wiuwert
De Vriendenkring
Britswert/Wiuwert

Maaie

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Juny

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

July

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Augustus

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Septimber

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Oktober

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Novimber

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Desimber

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.