Onderzoek LKCA - gevolgen corona voor amateurkunst

19 maart 2020

De impact van het coronavirus heeft enorme gevolgen voor ons allen en ook voor de cultuursector. Alles wat cultuur ons biedt, staat onder druk: geen cultuureducatie op scholen en geen ontmoetingen rond cultuurbeoefening. Verenigingen en andere aanbieders annuleren lessen, repetities, concerten optredens en andere bijeenkomsten.
 
Wat betekent dit voor verenigingen, stichtingen en organisatoren van amateurkunstprojecten? LKCA wil dit, op initiatief van KNMO, Koornetwerk Nederland en Huis voor de Kunsten Limburg, graag op korte termijn in kaart brengen! 
 
Met twee doelen:
1. Om volgende week de minister van cultuur hierover te informeren, zodat ze dit mee kan nemen in de ondersteuningsmaatregelen voor de cultuursector. Als u uiterlijk zondag 22 maart de vragenlijst invult, zorgt LKCA dat de gevolgen voor verenigingen en andere amateurkunstactiviteiten bij de minister terechtkomt.

2. Om een goed beeld te krijgen van de impact die deze situatie heeft op verenigingen en andere amateurkunstactiviteiten. Dat kan t/m 15 april. Dat beeld helpt koepelorganisaties, provinciale instellingen, andere organisaties voor de amateurkunst en LKCA om zo goed mogelijk samen te werken om de ondersteuning te bieden die nodig is.
 
Deze inventarisatie richt zich op verenigingen en andere amateurkunstorganisaties.
 
U vindt hier de link naar de vragenlijst.
 
Invullen vragenlijst
U kunt de vragenlijst t/m zondag 22 maart invullen.