Iepenloftspullen

20 septimber 2016

Zoals gewoonlijk organiseerden Staf en Keunstwurk  in december de jaarlijkse bijeenkomst voor de Iepenlofspulcommissies.
Deze keer waren we op zaterdag 10 december te gast in De Pomp in Bantega.
Vertegenwoordigers van de Iepenloftspullen van Dronryp en Jorwerd hielden hier een presentatie en David Lelieveld, zelfstandig producent van theatervoorstellingen was als gastspreker aanwezig. Ook de uitslagen van de enquête, die in het najaar van 2016 verspreid is onder de Iepenloftspullen, werden besproken. Naar aanleiding van deze uitslagen volgde er een werksessie over mogelijke samenwerking tussen de Iepenloftspullen onderling.

verslag van de bijeenkomst
uitslag van de enquête